Gıda ve Yiyecek Videolarla Firmalarımız

Planları altüst eden yükseliş: Dogan Dönerproduktions GmbH

Ekonomi dünyasında, hem işletme düzeyinde hem de akademik çevrelerde planlamaya çok büyük bir değer verilir. Buna ragmen hayat tecrübesi göstermektedir ki planlamanın gücü yaşam realitesi karşısında sınırlıdır. Araştırma ve incelemelerde bazen yeterli ve tatmin edici sonuçlar vermeyebilir. Bundan dolayı planlar, projeler sürekli realize edilir.

Dogan Dönerproduktions GmbH’nın da hikayesi biraz öngörülemeyen, planlanmayan bir yükselişin hikayesidir. İşletmenin kurucusu ve yöneticisi Yusuf Doğan’ın anlatımına göre sadece kendi restaurantlarının ihtiyaçlarını karşılamak için planlanan bir üretim, zamanla kendini aşarak büyük bir müşteri ağına ulaştı. Öyleki ilk mekana sığmaz oldu üretim, mevcut makinalar ve işgücü artan talebe yetmedi.

Bu kendi içinde ya bir sıçrama ya da bir tükenişi getirecekti. Ancak cesaret, özgüven ve vizyon esas alındığında büyüme, yeni makinalar, yeni bina ve mekan ve çok daha yüksek sayıda işgücü ile müşterinin huzuruna çıkma yönünde karar alındı. Geçiş aşamasının bütün zorlukları birebir yaşanmasına ragmen, güçlü bir irade, kaliteden taviz vermeyen bir anlayış ve sabırla artan müşteri potansiyeli esas alındı.

Bu gelişmeler göstermektedir ki, yan ihtiyaçları karşılamak için kurulan işletme bir nevi mevcut işletmeler içinde özne halini almış, adeta hepsinin öncüsü olmuştu.

Nihayetinde kurumsal ayağını tamamlamış, müşteri ile organik bir bağ kurmuş, ürün kalitesi ve güvencesiyle bir seviye yakalamış Doğan Dönerproduktions GmbH artık uzun erimli yapılanma ve devamlılığı esas alarak yoluna devam etmek istiyor.

Doğan Dönerproduktions GmbH’nin hikayesi işletmenin kurucusu ve sahibi Yusuf Doğan’ın anlatımıyla ekonomix.org ekranlarında.