Gıda ve Yiyecek Ticaret Videolarla Firmalarımız

Az Zamanda Öz Büyüme: Azad Food

“Kendi, aylığımızı çıkaralım, kimseye muhtaç olmayalım”, diyerek yola çıktı Ahmet Yiğit ve abisi. Döner işletmeciliğini kısa yoldan ulaşılabilecek en iyi yatırım alanı olarak gördüler. Çünkü etraflarında gördükleri yaygın örnekler böyleydi. Ayrıca mesleği kısa zamanda öğrenmek ve yatırım maliyetini karşılamak da pek zor değildi. Büyük beklentiler, abartılı hedefler olmayınca, aile bireyleri el ele verince ayakta kalmak mümkün. Ama biraz gayret, iyi hizmet ve uzun çalışma saatlerine katlanma işleyişi değiştirebiliyordu bu sektörde. Yani gerekleri yerine geldiğinde başarının büyük ölçüde yakalandığı bir alandır döner işletmeciliği. Mevcut girişimlerin yaklaşımı ve felsefesi bu idi.

Ahmet Yiğit ve abisi de sadece aylık geçimlerini sağlamakla yetinmediler. Aile bireyleriyle el ele vererek, geçimlerini sağladıkları gibi, birikim de yapmaya başladılar. Tasarruflarının bir bölümünü Türkiye’de inşaat sektöründe ve petrol istasyonu açarak değerlendirdiler. Gurbette olsalarda yüzleri memlekete dönüktü.

Fakat yaşadıkları deneyimlerin ardından tekrar Almanya’da yoğunlaşmayı, yatırımlarını bu ülkede geliştirmeyi tercih ettiler. Bunu takiben ikinci bir döner dükkanı ve ardından Azad Food’u açtılar.

Azad Food kısa sürede büyük bir gelişme kaydetti. Yiğit’e göre büyüme hızları daha da artacak. Hem pazar payı, hem de ürün çeşidi giderek genişlemektedir. İleride bazın ürünlerin prodüksiyonunu da hedefleyen Yiğit iş yaşamı ve hedefleri hakkında ekonomix.org’a konuştu.