Emlak Videolarla Firmalarımız

Avrupa’da ve Türkiye’de inşaat sektörü karşılaştırmalı tartışıldı

İnşaat sektöre her zaman ekonominin gözdesi oldu. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler de inşaat sektörüne yatırım yaparak ekonomik kalkınmayı esas alıyorlar. Avrupa’da sanayi merkezli kalkınmaya rağmen işaata yatırım kaçınılmazdır. Çünkü altyapıdan üstyapıya değin yapılacak bütün düzenlemeler inşaat kapsamındadır.

Azgelişmiş ülkeler ise kalkınma hamlelerini bir çerçeveye kavuşturmak, fazla maliyete girmeden istihdam alanı yaratmak için ilk hamle olarak inşaatı esas almaktadırlar.

Rehbera Zerin, ekonomix.org ve Artıtv ortak çalışmasıyla ekonomi sektörleri sıcağı sıcağına tartışılırken bu haftanın konusu inşaat sektörü idi.

Sektörün işverenlerinden ve Almanya’da faaliyetleriyle tanınan Ali Ekber Arslaner ile ekonomist Ehmed Pelda’nın katıldığı programda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. İnşaat sektörünün kalkınmada etkisi, başka sektörlerinde canlanmasına katkısı vurgulanırken, ülkelerin politikaları da ele alındı. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin inşaat yapımına yaklaşımının ekonomik, sosyal ve kültürel boyutu tartışılırken, Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki inşaat yapısı ve anlayışıyla karşılaştırıldı.

Arslaner ve Pelda’nın tartışmasını kaçıranlar buradan takip edebilirler.