DUYURU VE İLANLAR Hizmetler

Artı TV ile ekonomix.org işbirliğine gidiyor

Rehbera Zêrîn’i de çıkaran Medwerbung bünyesinde oluşturulan ekonomix.org birçok işletmemizi ziyaret etmekte, çalışmalarını kameraya çekmekte, işletme hakkında bilgileri toplamakta, yöneticileriyle röportajlar yapmakta ve toplumumza belgesel tadında sunmaktadır.

Bir fikir, bir deneme olarak başlayan bu çalışmamız giderek yeni araç, donanım ve eleman takviyesi ile güçlenerek devam ediyor.

Projemiz sadece işverenlerimizin, esnaflarımızın değil, medyamızın da dikkatini çekmektedir.

Ekonomix.org gibi yeni bir başlangıç yapan ve kısa sürede büyük gelişme kaydeden Artı TV (http://artitv.tv/) ve Artıgerçek (https://www.artigercek.com/) ekibi ile birlikte ortak çalışma fikri gelişti. Artık bundan sonra Avrupa’dan Türkiye’ye işverenlerimizin faaliyetleri, mücadeleleri ve başarıları Artı TV ekranlarında da yer alacak. Bu amaçla:

Ekonomix Sektör

Ekonomix Portre

Ekonomix Haberler biçiminde üç tema Artı TV’de işlenecek.

Aynı çalışmalar ekonomix.org sayfasında da yayınlanacak

Bunun yanı sıra ArtıTV, Artıgerçek Reklam ve Sponsorluk çalışmaları MedWerbung bünyeinde yürütülecek

Ekonomix Sektör:

ekonomix.org ve RehberaZerin organizasyonuyla ArtıTV ekranlarında her iki haftada bir işverenlerimizle işletme yapıları, oluşumu ve sektörel sorunlar üzerine paneller organize edilecektir.

 

Ekonomix Portre:

İşletmelerimizin faaliyetleri, uzmanlık alanları, piyasadaki rolleri ve oluşum süreçleri 3-5 dakika aralığında portre biçiminde hazırlanıp hafta içinde Artı Tv’de yayınlanacaktır. Bu çalışmanın verimli ve faydalı geçmesi için işletmelerimizin bizimle diyaloga geçmesi önemli. Ayrıca başta AKEE (Kürt İşverenler Birliği), Rehbera Zerin’e daha önce reklam vermiş, sponsorluk yapmış olan işletmeler ve diğer ekonomi kuruluşlara üye işletmelere MedWerbung organizasyonuyla ulaşmaya çalışıp bu projemizi gerçekleştirme gayreti göstereceğiz.

Ekonomix Haberler

Ekonomi dinamiktir. Global ve lokal gelişmeler, devletlerin aldığı kararlar, yasalar ve düzenlemeler bağlamında işletmelerimiz de etkilenmektedir. Yine işletmelerimizin sürekli yeni çalışmaları, yeni yatırımları ve yeni projeleri olmaktadır. Bütün bunların kamoyu ile paylaşılması büyük önem arz eder. Çünkü her işletme aynı zamanda bir sosyal topluluktur ve faaliyetleri de kamuoyunu ilgilendirmektedir. Dolayısıyla işletmelerimize, sektörlerimize ilişkin haber konusu olabilecek her şeye ulaşmak Artı TV ekranlarında, http://ekonomix.org , http://artitv.tv/ , https://www.artigercek.com/ da yayınlayarak paylaşmak hedeflerimizden biridir.

Reklam ve Sponsorluklar

Piyasada gücünü arttırmak, toplumsal etkisini yaymak, çeşitli destek, yardım ve katkı faaliyetlerine katılarak işletmenin kurumsal ve toplumsal altyapısını güçlendirmek bağlamında reklam ve sponsorluklar önemli bir role sahiptir.

Günümüz modern ve kurumsal işletmeleri bu iki olgudan vazgeçemezler. Haliyle yıllık bütçelerinden ciddi bir miktarı reklam, tanıtım, sponsorluk, toplumsal ve kültürel aktivitelere katılım biçiminde değerlendirmektedirler. Böylece işletmenin piyasa değeri artarken, sosyal, kültürel etkisi artmakta, topluma mal olmaktadır.

Yılların verdiği tecrübeye sahip olan MedWerbung özellikle Rehbera Zêrîn’le geniş kesimlere ulaşmaktadır. Piyasada birçok işletmenin ilişki ağının oluşmasına öncülük eden Rehbera Zêrîn ekibi son olarak ekonomix.org ile dijital alana da geçti.

Bu tecrübe ve birikim sayesinde ArtıTV, http://artitv.tv/ , https://www.artigercek.com/ , http://www.rehbera-zerin.de/, verilecek reklamları ve sponsorlukları oganize etmekte. Çalışmanın yürümesi için planlama, çekimler, montaj ve moderatörlük konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir. Oluşturulan reklam ve sponsorluk konseptini işverenlerimizin tercihleri doğrultusunda geniş ve çok alternatifli yayın ağı içinde sunarak güçlü ve etkili bir biçimde kamuyonu aktarmaktadır.