KÜRT İŞVERENLER KONGEYE GİDİYOR Organizasyon ve Yönetim Videolarla Firmalarımız

AKEE kurucu üyesi Hasan Demir kurumsallaşmayı tartışıyor

AKEE kurucu üyelerinden Hasan Demir, kurumsallaşmanın yarattığı ortamın direkt etkilerini gören yaşayan ve bundan memnun olan bir işletmeci. Demir bu yapılanmanın daha da ileri gitmesinin gerekliliğine inanmakta ve profesyonelleşmeye vurgu yapmaktadır.

Demir ekonomix.org kameralarına daha detaylı bilgi vererek, şu görüşleri dile getirdi.